Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
0

Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas greencare.lv, turpmāk – Greencare.lv, lietošanas kārtību.
1.2. SIA “Green Care”, 42103104620, juridiskā adrese: Skolas iela 18a-2, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, turpmāk – Green Care vai Pārdevējs, nodrošina Greencare.lv pieejamo saturu un
sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Greencare.lv vai izmanto citus Greencare.lv pakalpojumus- turpmāk Lietotājs. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz
18 gadiem
Greencare.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas Greencare.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču
iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces Greencare.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka
tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā
Greencare.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Greencare.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Greencare ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi
ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam
Greencare.lv.

1.7. Greencare patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Greencare.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā
preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. Greencare patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.


2. Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties Greencare.lv var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos Greencare.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar
reģistrēšanos vietnē
Greencare.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Greencare Privātuma
politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē 
Greencare.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un
parole.

2.2. Veicot pirkumu Greencare.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Greencare.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu,
norādījis neprecīzus vai nepareizus datus,
Greencare nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā Greencare.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt Greencare personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm
saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties Greencare.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un
nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī
Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to
Greencare izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Greencare.lv sadaļā – Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes
informācijas sniegšanai.

2.6. Greencare garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos. 

2.7. Greencare apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Greencare partneriem, kas nodrošina
preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.


3. Pirkuma – pārdošanas (distances) līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp Greencare un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Greencare.lv datu bāzē.

3.3. Greencare piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.4. Ja Greencare neizdodas sazināties ar Lietotāju 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Greencare atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par
preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Greencare nevar nodrošināt interneta veikalā Greencare.lv iegādātās preces piegādi, Greencare atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.


4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas veikalā Greencare.lv ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi
atbilstoši
Greencare.lv veikala piegādes maksām.

4.2. Preču cenas interneta veikalā Greencare.lv norādītas euro. 

4.3. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.3.1. ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu.


5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Lietotājs, Greencare.lv izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Lietotājam jāveic sekojošas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas prece vai preces, pievienojot to „Grozam”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Grozā”, lapas labajā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest taustiņu „Apskatīt grozu”. Lietotājs tiek novirzīts tālāk uz groza
lappusi, kurā iespējams pārskatīt pasūtījumu un ievadīt kupona kodu, ja tāds ir. Tālāk Lietotājs noklikšņina “Turpināt noformēt pasūtījumu”.

5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Lietotājs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Pasūtīt”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts
pārdevējam.

5.2.4. Lietotājs samaksu par Preci veic izmantojot internetbanku.

5.3. Lietotājs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu
datu gadījumā Pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6. Kuponu izmantošana

6.1. Atlaižu kuponus var iegūt Greencare.lv veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook un Instagran,), saņemt e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās interneta vidē.

6.2. Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai vienu reizi un tikai iepērkoties interneta veikalā Greencare.lv.

6.3. Greencare.lv veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:

6.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;

6.3.2. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi

6.4. Atlaides kuponi nesummējas un tie netiek apmainīti pret naudu.

6.5. Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.

6.6. Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi ar derīguma termiņa beigu datumu netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti interneta veikalā Greencare.lv; to
derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts.

6.7. Kupona turētājs ir atbildīgs par informācijas drošību.

6.8. Visus atlaides kuponus var izmantot, lai samazinātu grozu summu tikai interneta veikalā Greencare.lv. Atlaides kuponi nesummējas, un citas atlaides, kas tiek piemērotas interneta veikalā Greencare.lv, neattiecas uz atlaižu kuponiem.

6.9. Izmantotie atlaižu kuponi netiek atlīdzināti.

6.10. Nederīgi, zaudēti vai citādi bojāti (piemēram, kupona kods ir bojāts un to nevar identificēt), atlaižu kuponi netiek kompensēti, un to derīguma termiņš netiek pagarināts.

6.11. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.

6.12. Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz info@greencare.lv.

7. Preču piegāde

7.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu izvēlēto pakomāta Omniva staciju.

7.2. Preces Lietotājam var piegādāt Greencare vai viņa pilnvarots pārstāvis.

7.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

7.4 Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 1,99 EUR (viens euro un 99 euro centi).

7.5. Greencare darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots.

7.5.1. Par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Lietotāja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Lietotāja e-pasta adresi.Par
Preces nonākšanu pakomātā Lietotājs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti
24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Greencare.lv veikalam. Gadījumā, ja Lietotājs neizņem Preci iepriekš
minētajā termiņā, Lietotājam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

7.5.2. Lietotājam ir pienākums saglabāt 7.7.1. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Lietotājam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci nomainīt vai
atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu.

7.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, Greencare ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet
Lietotājam nav tiesību izteikt
Greencare jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

7.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams,
norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā
Greencare atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa
netiek atmaksāta.

7 .8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī Greencare pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos,
kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai
jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Greencare neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas
preču piegādes apstiprinājumā.


8. Preču kvalitāte

8.1. Visu Greencare.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

8.2. Greencare.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

8.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Greencare veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

8.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt Greencare bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot
gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

8.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Greencare attiecīgi
samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu,
Greencare var ņemt vērā preces
nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

8.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai Greencare atceļ līgumu un atmaksā par preci
samaksāto naudas summu.

8.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Greencare gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu Greencare uz adresi Skolas iela 18a-2,
Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Pēc iebildumu izvērtēšanas
Greencare.lv sniedz Lietotājam atbildi.


9. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

9.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad
7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Greencare iesniegumu par atteikuma
tiesību izmantošanu. .

9.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums , kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu Greencare paziņo Lietotājam.

9.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Greencare pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

9.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta vai piegādā preci atpakaļ Greencare uz adresi: Skolas iela 18a-2, 
Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms
14 dienu termiņa beigām.

9.5. Greencare apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. Greencare atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņems maksājums par preci.

9.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav Greencare piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Greencare
nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

9.7. Greencare patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad Greencare būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs
saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ
Greencare, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

9.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās
izmaksas.

9.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

9.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

9.9.2. prece nedrīkst būt bojāta;

9.9.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c., ja tādas ir) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas
apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

9.9.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

9.11. Greencare ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

9.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām,
nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā,
kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta,
nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota,
Greencare ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.


10. Informācijas apmaiņa

10.1. Greencare sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Greencare.lv sadaļā – Kontakti.


11. Atbildība

11.1. Greencare ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Greencare.lv
lietošanas kārtībai.

11.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11.3. Greencare.lv nav atbildīgs par Greencare.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām
Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

11.4. Greencare nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Greencare saprātīgas kontroles,
kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām,
neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā
Greencare centīsies novērst
radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.


12. Citi noteikumi

12.1. Attiecības starp Lietotāju un Greencare regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

12.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Greencare klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc
iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja
​vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.